COMPETITION

a day Bike Fest 2016

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.
Brompton Fastest Fold Competition-ศึกชิงยอดฝีมือพับไวพับเร็ว
5 กพ 2560

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.
 a day bike fest 2016 vintage competition

วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 / 14.00 / 16.00/ 18.00 น.
100Plus Bike Simulator Challenge (Spin Racer)
(ค่าสมัคร 200 บาทพร้อมนำฝา 100Plus รสชาติใดก็ได้จำนวน 1 ฝา)
สิ่งที่จะได้รับคือ เสื้อยืด Spin Racer  1 ตัว

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 / 14.00 / 16.00/ 18.00 น.
100Plus Bike Simulator Challenge (King of Mountain)
(ค่าสมัคร 200 บาทพร้อมนำฝา 100Plus รสชาติใดก็ได้จำนวน 1 ฝา)
สิ่งที่จะได้รับคือ เสื้อยืด King of Mountain  1 ตัว


a day Bike Fest 2016
Brompton Fastest Fold Competition-ศึกชิงยอดฝีมือพับไวพับเร็ว


รายละเอียดของผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
รุ่นจักรยาน brompton (ไม่จำกัดขนาดและรุ่น)
แนบรูปถ่ายพร้อมจักรยาน

 1. การแข่งขันจะเริ่มจากรูปทรงพร้อมปั่นและพับจนเสร็จสมบูรณ์ (ตามภาพประกอบ) โดยผู้เข้าแข่งขันที่พับเสร็จเป็นคนแรกและชูมือขึ้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้น (ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนประกาศผล)
 2. กำหนดการแข่งขันจะแบ่งเป็น รอบๆละ 5 คันที่ (TERMINAL A) ผู้ที่ทำเวลาในการพับได้เร็วที่สุดจะผ่านเข้ารอบต่อไป
 3. จำนวนรอบในการแข่งขันจะประกาศให้ทราบก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • รอบแรก (วันเสาร์-วันอาทิตย์ 00-19.00 น.)

เช่น ผู้สมัคร 50 คัน แบ่งเป็น 10 รอบๆละ 5 คัน จะได้ผู้เข้ารอบที่สอง 10 คัน

 • รอบที่สองแบ่งเป็น 2 ชุดๆละ 5 คัน เพื่อหา 5 คันที่พับได้เร็วที่สุด เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ นำ 5 คันที่พับได้เร็วที่สุดจากรอบที่สองมา ชิงชนะเลิศเพื่อค้นหา ผู้ชนะเลิศ
 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล / รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

 

 


a day Bike Fest 2016
a day bike fest 2016 vintage competition

a day bike fest 2016 vintage competition

รายละเอียดของผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
รายละเอียดจักรยานวินเทจ

 1. เฟรม
 2. กรุ๊ปเซ็ท
 3. อะไหล่
 4. สัญชาติ
 5. รุ่นของจักรยาน
 6. รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมแนบรูปถ่ายพร้อมจักรยาน

รายละเอียดการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำจักรยานมาโชว์ในช่วงการประกวด ในวันที่ 5 ก.พ. 2560 เวลา 16.00-17.00 น. โดยจะเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้บรรยาย รายละเอียดให้คณะกรรมการ พิจารณา ความสวยงาม เพื่อให้คะแนน (คันละ 2 นาที)
 2. เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น สองประเภท รางวัล ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล (ผลจากคะแนนโหวตผู้เข้าร่วมชมการประกวด) 
  *
  รางวัล Lucky draw สำหรับผู้ร่วมโหวต 1 รางวัล

 


a day Bike Fest 2016
100Plus Bike Simulator Challenge (Spin Racer)

 

รายละเอียดของผู้สมัคร

รายละเอียดของผู้สมัคร
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ เบอร์ติดต่อ

 

รายละเอียดการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานจากเครื่อง Bike Simulator โดย 100Plus Bike Simulator Challenge (Spin Racer) คือ การแข่งขันปั่นจักรยานได้ไกลที่สุด กำหนดเวลา 100 วินาที ระยะทางเรียบผู้ที่ปั่นได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ การแข่งขันแบ่งออกเป็นชายและหญิงไม่กำหนดอายุในการแข่งขัน

ลักษณะการแข่งขันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ( 1 วันจบ) เป็นรอบๆ ดังนี้

 • 12.00 น.
 • 14.00 น.
 • 16.00 น.
 • 18.00 น. (รอบชิงชนะเลิศ)

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนผ่าน Website หรือ Application Event Pop.me เพื่อทำการกรอกของมูลส่วนตัวและรอบการแข่งขัน ค่าสมัครต่อ 1 ท่าน 200 บาท และต้องนำฝา 100Plus รสชาติใดก็ได้จำนวน 1 ฝา

เสื้อการแข่งขัน

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับเสื้อการแข่งขัน (เอกสารตามแนบ)

t-shirt-spin-racer

รางวัลชนะเลิศ

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับมอบถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึก

 

 


a day Bike Fest 2016
100Plus Bike Simulator Challenge (King of Mountain)


รายละเอียดของผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ เบอร์ติดต่อ

รายละเอียดการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานจากเครื่อง Bike Simulator โดย 100Plus Bike Simulator Challenge (King of Mountain) คือ การแข่งจับเวลาผู้เข้าแข่งขันที่ปั่นเร็วที่สุด ระยะทาง 1 กิโลเมตรระยะทางความชันผู้ที่ใช้เวลาในการปั่นเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ การแข่งขันแบ่งออกเป็นชายและหญิงไม่กำหนดอายุในการแข่งขัน
ลักษณะการแข่งขันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ( 1 วันจบ) เป็นรอบๆ ดังนี้

 • 12.00 น.
 • 14.00 น.
 • 16.00 น.
 • 18.00 น. (รอบชิงชนะเลิศ)

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนผ่าน Website หรือ Application Event Pop.me เพื่อทำการกรอกของมูลส่วนตัวและรอบการแข่งขัน
ค่าสมัครต่อ 1 ท่าน 200 บาท และต้องนำฝา 100Plus รสชาติใดก็ได้จำนวน 1 ฝา

เสื้อการแข่งขัน

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับเสื้อการแข่งขัน (เอกสารตามแนบ)

t-shirt-battle-king-of-mountain

รางวัลชนะเลิศ

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับมอบถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึก

 

 


a day Bike Fest 2016
Extreme Zone : Competition Program

ซ่าซี้ดสุดขั้วกับการแข่งขันจักรยานผาดโผน

 

รายละเอียดของผู้สมัคร

ชื่อ……………………. นามสกุล………………………..

เพศ   O  หญิง     O  ชาย   อายุ ………………….

เบอร์โทรศัพท์มือถือ …………………………………..

จักรยานยี่ห้อ …………………. สี …………………….

 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ……………………. นามสกุล………………………..

ความเกี่ยวข้อง …………………………………………..

เบอร์ติดต่อ ……………………………………………….

ประเภทการแข่งขัน

–           BMX Ametuer

–           BMX Open

–           Fixedgear Freestyle Open

–           The E-S-T game

 

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขัน ESTreme คือพื้นที่ลานโชว์ความสามารถของเหล่าวัยรุ่ยไทยเพื่อตอบโจทย์แนวความคิดของเทศกาลงานจักรยานที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน 100Plus Presents a day bike fest 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ คอมมูนิตี้ เพื่อเน้นย้ำกลุ่มจักรยานทุกกลุ่มและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนความสามารถของเด็กไทยต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่ม EST

วิธีการสมัคร
ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเข้าแข่งขันผ่าน Website หรือ Application Event Pop.me เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและประเภทของการแข่งขัน โดยไม่จำกัดเพศและอายุในการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วันดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (รอบคัดเลือก)
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (รอบไฟนอล)

กติกาการแข่งขัน

 • BMX รุ่น Amateur

         การแข่งขัน BMX รุ่น Amateur ปล่อยให้นักกีฬาลงแข่งในสนามทีละคน โดยให้เวลา การแข่งขัน 1.30 นาที  โดยในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน คือการเล่นท่ายาก+ความต่อเนื่องของอุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์ ภายใน เวลาที่กำหนดโดยเอารอบที่คะแนนดีที่สุด

 • BMX รุ่น Open

การแข่งขัน BMX รุ่น Open ปล่อยให้นักกีฬาลงแข่งในสนาม ทีละคน โดยให้เวลา การแข่งขัน 1.30 นาที  โดยในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาตัดสิน เกณท์การตัดสิน คือการเล่นท่ายาก+ความต่อเนื่องของอุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์ ภายใน เวลาที่กำหนดโดยเอารอบที่คะแนนดีที่สุด

 • Fixedgear Freestyle รุ่น Open

การแข่งขัน Fixedgear Freestyle รุ่น Open ปล่อยให้นักกีฬาลงแข่งในสนาม ทีละคน โดยให้เวลา การแข่งขัน 1.30 นาที  โดยในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาตัดสิน เกณท์การตัดสิน คือการเล่นท่ายาก+ความต่อเนื่องของอุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์ ภายใน เวลาที่กำหนดโดยเอารอบที่คะแนนดีที่สุด

 • The E-S-T Game

ผู้แข่งขันเลือกเล่นกับอุปกรณ์ ให้ได้ 3 ท่า ตามตัวอักษร E-S-T  โดยตัดสินที่การเล่นให้ครบทั้ง 3 ท่าและเป็นท่าที่ดีสุด ตามชื่อ Game of E-S-T

รางวัลของแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับ Trophy พร้อมเงินสด 10,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก est
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 5,000 บาท และของที่ระลึกจาก est
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท และของที่ระลึก est

วันเสาร์ 4 ก.พ. 60

11.00      
– เปิดสนาม / เริ่มฝึกซ้อม

15.00    
– เข้าสู่การเเข่งขัน BMX Ametuer Qualifier
– (นักแข่งค่อนข้างเยอะต้องใช้เวลาคัดเลือก)
– พิธีกรอธิบายกติกา และชมโชว์โดยนักกีฬามืออาชีพ
– รอบคัดเลือก 16 คน
–  รอบคัดเลือก 8 คน

17.00
–  เข้าสู่การเเข่งขัน Fixedgear Qualifier
– พิธีกรอธิบายกติกา และชมโชว์โดยนักกีฬามืออาชีพ
– รอบคัดเลือก 16 คน
– รอบคัดเลือก 8 คน

18.00
– เข้าสู่การเเข่งขัน Highest Jumping (กิจกรรมแถม ช่วงนักกีฬาพักร่างกาย)
– พิธีกรอธิบายกติกา และ เริ่มแข่งขัน

19.00    
– ฝึกซ้อม

วันอาทิตย์ 5 ก.พ. 60

11.00    
– เปิดสนาม / เริ่มฝึกซ้อม

15.00
– เข้าสู่การเเข่งขัน BMX Ametuer Final
– พิธีกรอธิบายกติกา และชมโชว์โดยนักกีฬามืออาชีพ
– รอบ 8 คนสุดท้าย
– ชิงชนะเลิศ

16.00    
– เข้าสู่การเเข่งขัน Fixedgear Open Final
– พิธีกรอธิบายกติกา และชมโชว์โดยนักกีฬามืออาชีพ
– รอบ 8 คนสุดท้าย
– ชิงชนะเลิศ

17.00  
–  เข้าสู่การเเข่งขัน BMX Open Final (Hilight)
– พิธีกรอธิบายกติกา และชมโชว์โดยนักกีฬามืออาชีพ
– รอบ 8 คนสุดท้าย
– ชิงชนะเลิศ

18.00      
–  เข้าสู่การเเข่งขัน The E-S-T Game(Hilight)
– พิธีกรอธิบายกติกา และชมโชว์โดยนักกีฬามืออาชีพ
– รอบ 8 คนสุดท้าย
– ชิงชนะเลิศ

19.00      
– BMX Ametuer,BMX Open, Fixedgear รับรางวัลที่ main stage

Navigate