About

feature-01

100Plus Presents a day BIKE FEST 2016  เทศกาลจักรยานที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN

วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00-21.00 น.

ชั้น 2 และ 3 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

a day BIKE FEST คือเทศกาลจักรยานที่เริ่มโดยนิตยสาร a day ตั้งแต่ปี 2012 ร่วมจัดโดยองค์กรจักรยานชั้นนำของไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในระดับประเทศ นอกจากนี้เรายังทำกิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวกับจักรยานตลอดปีร่วมกับพันธมิตรองค์กรด้านจักรยาน

a day BIKE FEST 2016 จัดงานด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ Community หรือกลุ่มนักปั่นที่เกิดจากการรวมตัวของคนใช้จักรยานที่มีความสนใจคล้ายกัน

จุดเด่นของวงการจักรยานไทยคือมีคนรักจักรยานจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ กลุ่มจักรยานก็มีความเข้มแข็ง สะท้อนพฤติกรรมการใช้จักรยานที่หลากหลาย และเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการจักรยานให้ก้าวไปต่อข้างหน้า a day BIKE FEST จะเป็นเทศกาลจักรยานที่ต้อนรับทุกกลุ่มจักรยาน เพื่อให้สังคมผู้ใช้จักรยานในประเทศไทยเข้มแข็งยิ่งขึ้น

Navigate